Praktisk information inför marknaden 2025:


INFO FÖR KNALLAR

  • Av utrymmesskäl skall gångarna utanför försäljningsdiskarna vara rena från varor.
  • För dom som beställt el gäller att utrustningen skall vara godkänd.
  • Medtag jordad skarvkabel för utomhusbruk minst 20 m, avståndet till elcentral varierar. 
  • Inga kablar får dras över gångarna.
  • Enligt lag skall skylt med namn och adress finnas synligt i marknadsståndet.
  • Om du bokat husvagnsplats anvisar vi den från kl 12.00 den 30/4.
  • Serveringen är öppen från kl 08.00.
  • Knallar disponerar särskild lokal med toa och dusch.
  • VI REKOMMENDERAR ATT NI ÄR PÅ PLATS SENAST KL. 08.00 FÖR ATT UNDVIKA KÖER OCH TRÄNGSEL. PERSONAL FINNS FRÅN KL. 06.00 SOM ANVISAR ER PLATS.


MARKNADSBESTÄMMELSER
Följande villkor gäller för knallar och utställare på Godegårds marknad.
Rekommendationer och bestämmelser för svensk marknadshandel gäller (läs dem här).

Sortiment
För att kunna erbjuda ett varierat utbud för våra marknadsbesökare förehåller vi oss rätten att neka försäljningsplats för varuslag som som är överrepresenterade.
Försäljning av matvaror behandlas efter ansökan.

PLATSHYRA
Priser 2025:
Se priser och boka plats på bokamarknad.se

BIL BAKOM PLATS
Då marknaden har ett begränsat område kan vi inte garantera att man kan ha bil bakom på alla platser. Ange i ansökan om du behöver ha bil bakom så återkommer vi med besked.

HUSVAGNSPLATS
Plats för husvagn natten mellan 30/4 och 1/5 kan ordnas i begränsad omfattning intill marknadsområdet. Husvagnsplats måste föranmälas med registreringsnummer på husvagnen. OBS INGEN EL.

VIKTIGA DATUM

Vi kommer då att behandla din ansökan och se om vi kan erbjuda dig plats. Vi sänder dig i så fall en bekräftelse och platsanvisning. Den innehåller också din faktura som skall vara betald senast 10 dagar efter anmälan. OBS! Knalle som ej betalt till 31 mars släpps inte in.

BETALNING

Betalning sker i förskott mot faktura, för att säkra din plats, vänligen betala omgående.
Vi tillåter ingen betalning på plats marknadsdagen!

KARTA 2025
Klicka på kartan för större bild

Här kan du ladda ned karta som pdf